Bolwerk - Zeeuws Werk

Ga naar de inhoud
Partners


Bolwerk
Directeur - T.Schild


Praktijkschool Het Bolwerk uit Middelburg is één van de participanten binnen ZeeuwsWerk.

Praktijkonderwijs is een vorm van regulier voortgezet onderwijs. Leerlingen binnen deze vorm van onderwijs hebben beperkte leervermogens, zij worden niet in staat geacht een diploma te behalen op VMBO-niveau of hoger. Praktijkonderwijs is eindonderwijs: leerlingen worden tussen hun 12e en 18e jaar voorbereid op deelname aan de (werk)maatschappij. Doelstelling is “van school met een baan” en een enkeling stroomt door naar vervolgonderwijs.
In het praktijkonderwijs krijgen kinderen, naast een theoretisch aanbod, een scala aan praktijkvakken aangeboden. Binnen al die praktijkcomponenten zijn (branche-erkende) deelcertificaten te behalen, allemaal gericht op het werk  in de naschoolse fase.

Voor meer informatie: www.probolwerk.nl

Terug naar de inhoud